Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

21-100 Lubartów ul. Lubelska 68

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

 

s.muzyczna@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 733588
  • Do końca roku: 221 dni
  • Do wakacji: 28 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia

W maju 1999 roku grupa rodziców podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, którego celem było powołanie do życia szkoły muzycznej. Na prezesa stowarzyszenia wybrano p. Teresę Oleszko, która podjęła się zadania tworzenia struktury i organizacji szkoły. Dzięki jej staraniom, członków stowarzyszenia, p. wizytator Regionu Lubelskiego i grupie nauczycieli oraz wsparciu władz Lubartowa 1 września 1999 r. rozpoczęła swoją działalność Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. W związku z ochodzonym rokiem chopinowskim wybrano na patrona Fryderyka Chopina.

Na pierwszego dyrektora szkoły zostal powołany p. Zbigniew Szela, obowiązki wicedyrektora powierzono p. Małgorzacie Szczepińskiej.

Dnia 29 grudnia 1999 r. szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DSA.I.7755 - ps.26/A/99), spełniając okreśłone w ustawie warunki:

* zatrudniając nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami,

*realizując zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania szkoły publicznej tego samego typu,

*stosując zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z rozporządzeniami, prowadząc dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

*realizując programy nauczania uwględniajjąc podstawy programowe określone dla szkół muzycznych.

Kolejnymi prezesami stowarzyszenia były p. Maria Pieńkosz, a następnie p. Barbara Kasperek, obecnie funkcję prezesa pełni p. Małgorzata Mazurek - Filip.

Od października 2001 r. obowiązki dyrektora szkoły przejęła p. Marta Migal.

 

Troszkę historii..

PORCELANOWY - 20 JUBILEUSZ

Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego i Społecznej Szkoły Muzycznej

I i II stopnia im. F. Chopina w Lubartowie