Kontakt

Nasz adres:

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

s.muzyczna@wp.pl

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 11.00 - 18.00

wtorek, piątek  9.00 - 15.00

 

NIP 714-16-98-354

REGON 061508426

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 222229
  • Do końca roku: 103 dni
  • Do wakacji: 278 dni
Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

W maju 1999 roku grupa rodziców podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, którego celem było powołanie do życia szkoły muzycznej. Na prezesa stowarzyszenia wybrano p. Teresę Oleszko, która podjęła się zadania tworzenia struktury i organizacji szkoły. Dzięki jej staraniom, członków stowarzyszenia, p. wizytator Regionu Lubelskiego i grupie nauczycieli oraz wsparciu władz Lubartowa 1 września 1999 r. rozpoczęła swoją działalność Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. W związku z ochodzonym rokiem chopinowskim wybrano na patrona Fryderyka Chopina.

Na pierwszego dyrektora szkoły zostal powołany p. Zbigniew Szela, obowiązki wicedyrektora powierzono p. Małgorzacie Szczepińskiej.

Dnia 29 grudnia 1999 r. szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DSA.I.7755 - ps.26/A/99), spełniając okreśłone w ustawie warunki:

* zatrudniając nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami,

*realizując zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania szkoły publicznej tego samego typu,

*stosując zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z rozporządzeniami, prowadząc dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

*realizując programy nauczania uwględniajjąc podstawy programowe określone dla szkół muzycznych.

Kolejnymi prezesami stowarzyszenia były p. Maria Pieńkosz, a następnie p. Barbara Kasperek, obecnie funkcję prezesa pełni p. Małgorzata Mazurek - Filip.

Od października 2001 r. obowiązki dyrektora szkoły przejęła p. Marta Migal.

 

Artykuły

Troszkę historii..

2019-06-11

PORCELANOWY - 20 JUBILEUSZ

Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego i Społecznej Szkoły Muzycznej

I i II stopnia im. F. Chopina w Lubartowie

Więcej o: Troszkę historii..