Kontakt

Nasz adres:

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

s.muzyczna@wp.pl

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 11.00 - 18.00

wtorek, piątek  9.00 - 15.00

 

NIP 714-16-98-354

REGON 061508426

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 161288
 • Do końca roku: 95 dni
 • Do wakacji: 271 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

 

 

 

 

Artykuły

VIII Festiwal Muzyki Kameralnej SEMPRE

2020-09-23
Powiększ zdjęcie

Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne i Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. serdecznie zapraszają mieszkańców miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego na Festiwal Muzyki Kameralnej SEMPRE, który odbędzie się w Bazylice św. Anny w Lubartowie 4 października o g. 16.00 . Od setek lat kościoły były miejscem życia muzycznego, dlatego Bazylika św. Anny będzie pełniła rolę sali koncertowej, która posiada odpowiednie warunki akustyczne.

Festiwal  jest organizowany  w tym roku po raz ósmy, z założenia jest to impreza cykliczna i zawsze odbywa się jesienią.

Główną ideą Festiwalu jest promocja miasta Lubartów i jego wyjątkowych miejsc, do których należy m.in. Bazylika św. Anny. Organizacja takiego koncertu jest okazją do przybliżenia naszym odbiorcom muzyki poważnej, zapoznania ich z twórczością wielkich kompozytorów, których dzieła znane są na całym świecie.

 

Opłaty w roku szkolnym 2020/21

2020-08-31

Opłaty  w roku szkolnym 2020/21:

Wpisowe 150 zł.  (tylko klasy I )

Czesne:

          klasy I – VI cykl dziecięcy  350 zł./ m-c

           klasy I – IV cykl młodzieżowy 350 zł. / m-c

             klasy I – VI - II stopnia  400 zł./ m-c

 

Czesne płatne jest  przez 11 miesięcy.

 

Jak co roku przewidziane są zniżki dla rodzeństwa tj. 50 zł. za rodzeństwo miesięcznie

oraz

zniżka za wpłatę  za cały rok czesnego

I stopień  150 zł ,

II stopień 200 zł., 

natomiast inne zniżki wymagają złożenia podania z uzasadnieniem do dyrektora szkoły.

 Termin wpłaty czesnego do 15-go każdego miesiąca z góry za miesiąc. w kasie szkoły lub na rachunek bankowy szkoły 89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 

Lubartowska Wiktoria'20

2020-08-18
Powiększ zdjęcie

Przesłuchania na rok szkolny 2020/21

2020-05-26

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. F. Chopina w Lubartowie

ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2020/2021

 

            Nauka obywa się w cyklach:

                        SZEŚCIOLETNIM – dla dzieci od 6 lat

                        CZTEROLETNIM – dla młodzieży od 10 lat

                        II stopień SZEŚCIOLETNI – dla młodzieży od 13 lat

 

Uczymy gry na instrumentach takich jak:

                    fortepian  skrzypce gitara  flet  saksofon  akordeon  perkusja                                                         

Profesjonalna aktywność muzyczna:

wspiera rozwój inteligencji, rozwija poznawczo, wzmacnia koncentrację uwagi, 

        wspiera wydajność mózgu, wspiera społeczne zachowania,

             wspiera rozwój emocjonalny dziecka,

                   kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli, działa terapeutycznie, 

                        kształtuje wrażliwość na piękno

       

                 Przesłuchania wstępne odbędą się   indywidualnie,

prosimy o kontakt  telefoniczny:

81 854 38 38,     516 096 991,       502 443 001

Życzenia Wielkanoc

2020-04-09
Powiększ zdjęcie
Pełnych radości i pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
 
Życzy Państwu
w imieniu społeczności szkolnej
Dyrektor Marta Migal

Do posłuchania... Zostań w domu

2020-03-30

Komunikat CEA

2020-03-25

MATERIAŁY DO NAUCZANIA ONLINE

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

CEA zachęca nauczycieli szkół artystycznych do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji.


Materiały do nauczania online:

 1. Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
 2. Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
 3. Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
 4. muzykotekaszkolna.pl
 5. Portal “Instrumenty muzyczne”
 6. www.dur-moll.pl
 7. Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
 8. Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
 9. Kanał Mag Music Theory
 10. Harmonia jazzowa
 11. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 12. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 13. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 14. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 15. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

KANAŁ EDUKACYJNY

2020-03-25

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

https://cea-art.pl/pierwszy-kanal-edukacyjny-telewizji-polskiej-online/

Komunikat Dyrektora

2020-03-25

KOMUNIKAT DYREKTORA z dn. 24.03.2020

Drodzy Uczniowie,  Szanowni Rodzice,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19 w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 zadania Społecznej Szkoły Muzycznej  I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie będą realizowane
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji np. MKiDN, CEA,
 • komunikacje poprzez pocztę elektroniczną,
 • media społecznościowe i komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu,
 • lekcje online,
 • programy telewizyjne i radiowe,
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły,
 • podręczniki , ćwiczenia, które uczeń już posiada,
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem,
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

Uczniowie mogą przesyłać droga elektroniczną odrobione prace domowe, w postaci skanów lub plików zdjęć i nagrań. Jeżeli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Nauczanie zdalne będzie uwzględniać możliwości techniczne i poziom zaawansowania informatycznego zarówno nauczycieli jak i uczniów (Ich rodziców).

 

W najbliższych dniach nauczyciele poinformują rodziców i uczniów o sposobach i trybie pracy zdalnej.

 

Ewentualne pytania proszę kierować bezpośrednio do nauczycieli lub do dyrekcji szkoły na adres e-mail s.muzyczna @wp.pl

 

 

Komunikat CEA

2020-03-24

KOMUNIKAT CEA w sprawie możliwości prowadzenia na terenie szkoły artystycznej innych działań niż związanych z opieką, dydaktyką i wychowaniem

KOMUNIKAT
Centrum Edukacji Artystycznej

w sprawie możliwości prowadzenia na terenie szkoły artystycznej innych działań
niż związanych z opieką, dydaktyką i wychowaniem

W związku z kierowanymi do Centrum pytaniami odnośnie możliwości prowadzenia na terenie szkoły lub placówki innych działań niż dydaktyka, opieka lub wychowanie, w postaci np. umożliwienia uczniom ćwiczenia gry na instrumentach na terenie szkoły, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie ma takiej możliwości. Przypominamy, że uczeń na terenie szkoły zawsze musi pozostawać pod opieką lub nadzorem pracownika pedagogicznego szkoły, co z uwagi na obowiązujące przepisy prawa jest aktualnie niemożliwe.

Przypominamy, że niestosowanie się lub niewdrożenie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi może podlegać odpowiedzialności karnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Centrum Edukacji Artystycznej