Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

21-100 Lubartów ul. Lubelska 68

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

 

s.muzyczna@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 772649
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Troszkę historii..

PORCELANOWY - 20 JUBILEUSZ

Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego i Społecznej Szkoły Muzycznej

I i II stopnia im. F. Chopina w Lubartowie

Stowarzyszenie i szkoła powstały dzięki inicjatywie grupy rodziców, ludzi zaangażowanych, zdeterminowanych i odpowiedzialnych za swoje dzieci. Był to rok 1999.    W maju tego właśnie roku powołano do życia Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, które  od września stało się organem prowadzącym Społeczną Szkołę Muzyczną. Ci wyjątkowi rodzice to następujące osoby: Teresa Oleszko, Maria Pieńkosz (zmarła w 2012), Barbara Kasperek, Elżbieta Bronisz, Danuta Pawelec, Ewa Grabek, Renata Kwiecień, Andrzej Ziętkiewicz (zmarł w 2012), Zbigniew Czerski, Mieczysław Lisek, Ryszard Raczyński, Eugeniusz Urban, Jan Wierzchoń.

Pierwszym prezesem Towarzystwa i zarówno koordynatorem najważniejszych wstępnych działań została p. Teresa Oleszko, następnie Maria Pieńkosz, Barbara Kasperek (2001–2004), a od 2004 roku funkcję tę sprawuje Małgorzata Mazurek-Filip. Należy tu podkreślić ogromną rolę Stowarzyszenia, które wspiera wszelkie zadania szkoły, ale też podejmuje własne inicjatywy kulturalne.

Pierwszym dyrektorem szkoły (do 2001 r.) był wieloletni i wybitny lubelski pedagog p. Zbigniew Szela, a jego zastępcą Małgorzata Szczepińska. Już w grudniu 1999 r. szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej spełniając określone w ustawie wymogi. Zatrudnieni zostali nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami, opracowano programy nauczania, dostosowano przedmioty i siatkę godzin.

Od października 2001 r. funkcję dyrektora pełni Marta Migal. Najdłużej w szkole pracują nauczyciele: Maria Zezula – fortepian, Marta Migal – historia muzyki, literatura muz., zasady muz., formy muz., audycje muz., Agata Weremczuk– Cymerman – chór, kształcenie słuchu, Ewa Naręgowska – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muz., Maciej Rysak – skrzypce. Inni pedagodzy to: Marcin Bronisz – gitara, Andrzej Waszczuk – saksofon, Grażyna Nakonieczna–Zakrzewska – fortepian, Janusz Baca – perkusja, Izabela Baca – skrzypce, Ida Bednarczyk – Siwek -fortepian,  Od kilku lat pracują z nami także: Łukasz Cholewiński – skrzypce, Tomasz Jeleniewski – fortepian, Tatiana Stachowicz – przedmioty teoretyczne, Paweł Kopiejek – akordeon, Maksymilian Siemieński – fortepian, Edyta Fil – flet.

            Należy wspomnieć także nauczycieli, którzy pracowali w latach poprzednich, są to: Bożena Bechta – Krzemińska – fortepian, Marzena Zofia Bernatowicz – kształcenie słuchu, audycje muzyczne i chór, Joanna Cywińska – Rusinek – fortepian, Małgorzata Dąbrowska – fortepian, Beata Dąbrowska – flet, Renata Gadaj – fortepian, Elżbieta Gutkowska–Bárdos, Piotr Grzelak- altówka i skrzypce, Jeremi Gieysztor (nie żyje) - chór, Krystyna Jankowska – rytmika i kształcenie słuchu, Urszula Jansen – fortepian, Anna Kajdzik – fortepian, Małgorzata Kiszczak (nie żyje) – fortepian, Sławomir Kurczaba – organy, Dominika Łasko – fortepian, Mieczysław Mazurek – kształcenie słuchu i harmonia, Tomasz Misztal – chór, Krzysztof Rogowski – klarnet, Grzegorz Siwiec – perkusja, Grzegorz Skubiszewski – kształcenie słuchu i  harmonia, Zygmunt Skwierz – trąbka, Krystyna Strużak–Łyjak- kształcenie słuchu i harmonia, Teresa Szela – altówka i skrzypce, Zbigniew Szela –flet, Ewa Szułowicz – flet, Justyna Wiśniewska – gitara, Jolanta Użwij – fortepian, Anna Wach – rytmika i kształcenie słuchu, Ewa Zagórska – gitara.

            Od początku całą obsługą administracyjną zajmuje się Elżbieta Michalak, której wysokie kompetencje pozwalają utrzymać szkołę na wysokim poziomie organizacyjnym.

Szkołę tworzą uczniowie, są dla niej najważniejsi. Każda młoda osoba, która zdecydowała się na naukę w tej szkole muzycznej zasługuje na miłe wspomnienie.

Razem w naszej szkole przez 20 lat uczyło się 456 uczniów.

 W szkole I stopnia uczyło się 393 uczniów w klasach: fortepianu, gitary, skrzypiec, fletu, perkusji, saksofonu, klarnetu, akordeonu, organów, altówki. Jednak szkołę I stopnia do roku szkolnego 2018/2019 ukończyło 133 uczniów:

- w roku 2000 – Agnieszka Grymuza (skrzypce w kl. Teresy Szeli) , Piotr Grymuza (gitara w kl. Ewy Zagórskiej), Mateusz Tomasiak (organy w kl. Sławomira Kurczaby), Emil Kiełbowicz (fortepian w kl. Urszuli Jansen), Ireneusz Krupa (fortepian w kl. Urszuli Jansen);

- w roku 2002 – Magdalena Kasperek (fortepian w kl. Urszuli Jansen), Bartosz Jabłoński            (trąbka w kl. Zygmunta Skwierza);

- w roku 2003 – Magdalena Bączkowska (fortepian w kl. Urszuli Jansen), Dawid Chadaj (gitara w kl. Ewy Zagórskiej), Joanna Gomuła (flet w kl. Zbigniewa Szeli), Przemysław Gomuła (gitara w kl. Ewy Zagórskiej), Michał Krupa (perkusja w kl. Grzegorza Siwca), Jagoda Kwiecień (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Elżbieta Serwin (gitara w kl. Ewy Zagórskiej), Patrycja Gryzio (skrzypce w kl. Macieja Rysaka);

- w roku 2004 – Julita Goluch (fortepian w kl. Urszuli Jansen), Paweł Ziętkiewicz (fortepian      w kl. Marii Zezuli);

- w roku 2005 – Monika Zarzeczna (fortepian w kl. Urszuli Jansen), Sara Piwowar (fortepian        w kl. Anny Kajdzik), Agata Swatko (flet w kl. Zbigniewa Szeli);

- w roku 2006 – Magdalena Bączkowska (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Aleksandra Błaszczak (flet w kl. Zbigniewa Szeli), Karolina Och (fortepian w kl. Anny Kajdzik);

- w roku 2007 - Magdalena Kożuch (fortepian w kl. Marii Zezuli), Katarzyna Kożuch (fortepian    w kl. Bożeny Bechty–Krzemińskiej), Michał Kożuch (fortepian w kl. Anny Kajdzik), Beata Krupa (fortepian w kl. Marii Zezuli), Justyna Tomasiak (fortepian w kl. Marii Zezuli), Karolina Ogórek (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Karol Bednarz (fortepian w kl. Anny Kajdzik), Weronika Wierzbicka (gitara w kl. Marcina Bronisza), Kamil Bańkowski (gitara w kl. Marcina Bronisza), Krystian Kosik (perkusja w kl. Grzegorza Siwca), Agnieszka Błaszczak (fortepian        w kl. Bożeny Bechty – Krzemińskiej);

- w 2008 – Aleksandra Majchrzak (fortepian w kl. Marii Zezuli), Julia Majchrzak (skrzypce       w kl. Macieja Rysaka), Aleksandra Szymanek (fortepian w kl. Marii Zezuli), Katarzyna Sobczyńska (fortepian w kl. Marii Zezuli), Magdalena Och (gitara w kl. Marcina Bronisza), Karolina Bednarz (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Patrycja Kukiełka (flet w kl. Zbigniewa Szeli), Patrycja Wójtowicz (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Patryk Sagan (fortepian w kl. Elżbiety Gutkowksiej–Bárdos);

- w roku 2009 – Aleksandra Budzyńska (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Klaudia Komor (fortepian w kl. Marii Zezuli), Eliza Kaczor (fortepian w kl. Renaty Gadaj), Aleksandra Mendrek (fortepian w kl. Marii Zezuli), Dominika Mysiak (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Sylwia Olszak (fortepian w kl. Elżbiety Gutkowskiej–Bárdos), Kornelia Purc (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Dominika Wasil (gitara w kl. Marcina Bronisza), Aleksandra Badurowicz (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Klaudia Bogusz (gitara w kl. Marcina Bronisza), Dawid Bednarz (fortepian w kl. Marii Zezuli), Jan Grymuza (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Karol Jurasiński ( fortepian w kl. Elżbiety Gutkowskiej–Bárdos), Karol Kozak (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Barnaba Kozdraj (gitara w kl. Marcina Bronisza);

- w roku 2010 – Natalia Marciniak (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Jakub Piętka (fortepian       w kl. Jolanty Użwij), Magda Kostecka (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Kamila Zabłocka (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Krzysztof Bogusz (saksofon w kl. Andrzeja Waszczuka), Aleksandra Ligęza (flet w kl. Zbigniewa Szeli), Karolina Bernacka (fortepian w kl. Elżbiety Gutkowskiej–Bárdos), Aleksandra Kozak (flet w kl. Zbigniewa Szeli);

- w roku 2011 – Aleksandra Piątek (gitara w kl. Marcina Bronisza), Patrycja Barszcz (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej–Zakrzewskiej), Joanna Gryczan (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej–Zakrzewskiej), Katarzyna Krzemińska (fortepian w kl. Marii Zezuli);

- w roku 2012 – Julia Szymanek (fortepian w kl. Marii Zezuli), Paweł Zagojski (saksofon w kl. Andrzeja Waszczuka), Aleksandra Matuszak (fortepian w kl. Marii Zezuli), Izabela Wasak (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Sylwia Piątek (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Zuzanna Bartczak (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej–Zakrzewskiej), Katarzyna Wasak (fortepian w kl. Jolanty Użwij);

- w roku 2013 – Sara Kusio (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Aleksandra Lato (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Kamil Żebrowski (gitara w kl. Marcina Bronisza), Łukasz Stanisławski (gitara      w kl. Marcina Bronisza), Dominika Trojak (flet w kl. Beaty Dąbrowskiej), Ada Tabała (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej–Zakrzewskiej), Elżbieta Woroniszczy (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej–Zakrzewskie), Marcin Paprocki (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej –Zakrzewskiej), Michał Mitura (saksofon w kl. Andrzeja Waszczuka);

- w roku 2014 – Julia Budzyńska (gitara w kl. Marcina Bronisza), Arkadiusz Siegieda (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Zofia Pióro (flet w kl. Beaty Dąbrowskiej), Ernest Grzeszczak (gitara         w kl. Marcina Bronisza), Magdalena Siepsiak (gitara w kl. Tomasza Brogowskiego), Kamil Marzęda (gitara w kl. Marcina Bronisza), Karolina Borówka (fortepian w kl. Marii Zezuli), Alicja Mgłosiek (fortepian w kl. Jolanty Użwij), Julia Bednarz (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Zuzanna Zalewska (skrzypce w kl. Izabeli Bacy), Kinga Cybul (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Aleksandra Kukiełka (gitara w kl. Tomasza Brogowskiego), Alicja Pietrzak (flet w kl. Zbigniewa Szeli);

- w roku 2015 – Piotr Karczewski (perkusja w kl. Janusza Bacy), Adrian Kicia (fortepian            w kl. Marii Zezuli), Małgorzata Brzozowska (flet w kl. Beaty Dąbrowskiej), Czesław Stępień (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Dominik Lech (saksofon w kl. Andrzeja Waszczuka), Oliwia Marzec (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Michał Góźdź (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej – Zakrzewskiej), Hubert Grodzicki (gitara w kl. Marcina Bronisza), Jagoda Dziuba (fortepian     w kl. Jolanty Użwij).  

- w roku 2016 – Dominika Turowska (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej-Zakrzewskiej), Florek Laura (fortepian w kl. Marii Zezuli), Budzyńska Ewelina (flet w kl. Zbigniewa Szeli), Gliniak Martyna (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Budzyński Michał (gitaraw kl. Marcina Bronisza), Gryczan Maria (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej-Zakrzewskiej).

- w roku 2017 – Wojciech Brzozowki (perkusja w kl. Janusza Bacy), Zuzanna Węgrzyn (fortepian w kl. Idy Bednarczyk –Siwek) ), Magdalena Ciosmak (flet w kl. Zbigniewa Szeli), Szymon Lewtak (perkusja w kl. Janusza Bacy), Szymon Polichańczuk (saksofon w kl. Andrzeja Waszczuka), Wiktoria Wójcik (gitara w kl. Marcina Bronisza), Karolina Tomala (gitara w kl. Marcina Bronisza), Dominka Chodkiewicz (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej-Zakrzewskiej), Maja Jaworska(gitara w kl. Marcina Bronisza), Lidia Bielawska (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Ignacy Stępień(fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej-Zakrzewskiej), Filip Majchrzak (fortepian w kl. Marii Zezuli).

- w roku 2018 -  Mateusz Wasak  (gitara w kl. Marcina Bronisza), Karolina Markiewicz (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Krzysztof Zalewski (fortepian w kl. Grażyny Nakoniecznej-Zakrzewskiej), Blanka Jałocha (fortepian w kl. Marii Zezuli), Magdalena Białek (fortepian w kl. Marii Zezuli), Kinga Kożuch (gitara w kl. Marcina Bronisza), Zuzanna Rudzińska(skrzypce w kl. Macieja Rysaka), Natalia Brzozowska (fortepian w kl. Marii Zezuli).

 

            Do 2019 roku w szkole muzycznej II stopnia uczyło się 72 uczniów. Niektórzy wcześniej poszli na studia, inni przerwali naukę wybierając inną drogę. Szkołę muzyczną           II stopnia ukończyło dotychczas 13 uczniów:

- w roku 2004 – Katarzyna Pożarowszczyk (klarnet w kl. Krzysztofa Rogowskiego);  Katarzyna Pożarowszczyk-Ogrodowska jest dyrygentem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej      w Lubartowie, a także nauczycielem muzyki w szkole podstawowej;

- w roku 2005 – Katarzyna Pieńkosz (fortepian w kl. Urszuli Jansen), ukończyła później Akademię Muzyczną w Gdańsku;

- w roku 2006 – Emil Kiełbowicz (fortepian w kl. Urszuli Jansen), ukończył później Akademię Muzyczną w Krakowie;

- w roku 2008 – Magdalena Kasperek (fortepian w kl. Marii Zezuli), ukończyła reżyserię dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie;

- w roku 2009 – Paweł Pasikowski (saksofon w kl. Andrzeja Waszczuka), muzykolog, nauczyciel muzyki i j. angielskiego w II liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie;

- w roku 2013 – Aleksandra Majchrzak (fortepian w kl. Marii Zezuli), studiuje inżynierię akustyczną w Krakowie oraz Elżbieta Serwin (flet w kl. Zbigniewa Szeli), ukończyła wychowanie muzyczne na UMCS;

- w roku 2014 – Julia Majchrzak (skrzypce w kl. Macieja Rysaka), studiuje medycynę oraz Patryk Sagan (fortepian w kl. Marii Zezuli), studiuje teorię na Uniwersytecie Muzycznym         w Warszawie;

- w roku 2015 – Dawid Bednarz (fortepian w kl. Marii Zezuli), studiuje muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

- w roku 2016 – Aleksandra Piątek (gitara w kl. Marcina Bronisza), studiuje Muzykę i Projektowanie Dźwięku na Uniwersytecie Ravensbourne w Londynie

- w roku- 2017 – Joanna Gryczan (flet w kl. Zbigniewa Szeli), studiuje pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UMCS w Lublinie

- w roku 2018 – Sylwia Piątek (flet w kl. Zbigniewa Szeli) studiuje biologię na UMCS w Lublinie,

Należy także wspomnieć uczniów, którzy odeszli ze szkoły przed klasą dyplomową,     a włożyli mnóstwo pracy w swój rozwój muzyczny, są to: Magdalena Bączkowska, która skończyła muzykologię na UJ w Krakowie, Katarzyna Sobczyńska, która ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku oraz Studium Wokalno-Aktorskie także w Białymstoku i Karol Jurasiński studiujący w Anglii.

Poza nauczaniem Społeczna Szkoła Muzyczna wraz z Lubartowskim Towarzystwem Muzycznym organizuje szereg imprez kulturalnych, które na stałe wpisują się w kalendarz wydarzeń w Lubartowie. Podczas koncertów i audycji muzycznych występują najlepsi uczniowie i nauczyciele ze szkoły oraz zaproszeni wybitni muzycy, a także uczniowie z innych szkół muzycznych. Najważniejsze przedsięwzięcia to:

  • Audycje dla najmłodszych – zapraszani są przedszkolacy i uczniowie z klas 0 – 3              lubartowskich szkół podstawowych; goście mają okazję zapoznać się z instru-mentami, obejrzeć bajkę muzyczną lub tematyczne przedstawienie (np. o polskiej muzyce ludowej);
  • Kulturalna wiosna – odbyło się dotąd 12 edycji imprezy z założenia będącej syntezą sztuk. Wówczas oprócz koncertu, czyli popisów instrumentalistów, solistów czy chóru towarzyszy wystawa plastyczna, niekiedy dołączane są przedstawienia teatralne, recytacje wierszy, pokazy taneczne. Dana edycja ma na celu także integrację różnych środowisk artystycznych, stąd współpraca z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury, Lubartowskim Ośrodkiem  Kultury, pracownią plastyczną Art Chata, Lubelską Szkołą Sztuki i Projektowania oraz lubelskimi szkołami muzycznymi;
  • Ogólnopolski Konkurs – Festiwal – odbyło się 9 edycji, podczas których Lubartów gościł uczniów i nauczycieli z Wałbrzycha, Jastrzębia Zdroju, Sosnowca, Katowic, Krakowa, Białegostoku, Bielska – Białej, Łomży, Inowrocławia, Warszawy, Gliwic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Opola, Cieszyna, Łodzi, Żorów, Piotrkowa Trybunalskiego, Zamościa, Tomaszowa Lub., Lublina. Każdy z konkursów – festiwali poświęcony był innemu kompozytorowi lub stylowi muzycznemu. To zadanie realizowane było przy współpracy ze Stowarzyszeniem Szkół Artystycznych PRO ARTE w Lublinie;
  • Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej „SEMPRE” – organizowany w Bazylice św. Anny w Lubartowie, gdzie dotychczas prezentowane były utwory, kompozytorzy           i instrumenty muzyki barokowej, wspaniale korespondujące z architekturą świątyni,    w wykonaniu wybitnych muzyków. W tym roku po raz siódmy.

Wiele koncertów szkoła i stowarzyszenie organizuje w ramach współpracy ze szkoła-

mi, parafiami i lokalnymi instytucjami przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lubartów           i Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

            Przeprowadzone badania w szkołach artystycznych wykazują, że profesjonalna aktywność muzyczna wspiera rozwój inteligencji, wyraźnie wzmacnia poznawczo, wspiera wydajność mózgu, społeczne zachowania, rozwój emocjonalny, kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli, działa terapeutycznie, kształtuje wrażliwość na piękno. Ponadto nauka        w szkołach muzycznych rozwija wyobraźnię, zaspakaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielnego myślenia i oceny estetycznej. To też potwierdzają absolwenci lubartowskie szkoły muzycznej, którzy w szkołach ogólnokształcących uzyskują wysokie oceny, kontynuują naukę na uczelniach artystycznych,  studiują medycyn  i nauki ścisłe. Praca z tak wyjątkową młodzieżą nam nauczycielom daje wielką satysfakcję. Nasi uczniowie i absolwenci to empatyczni, świetnie zorganizowani, wrażliwi, wartościowi i ciekawi ludzie.

            Z przesuwających się obrazów, wspomnień czy wydarzeń, najpiękniejszą ich częścią jest historia Szkoły budowana poprzez ludzi – wspaniałych ludzi, którzy z wielkim oddaniem walczyli o realizację sowich marzeń. Społeczna Szkoła Muzyczna w Lubartowie to mała, przyjazna i bezpieczna placówka, której celem jest rozwijanie zdolności muzycznych uczniów. Jej działania zmierzają w kierunku przygotowania wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, a najzdolniejszych uczniów do podjęcia nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.       Stwarzając szansę edukacji młodemu pokoleniu artystów, jednocześnie intensywnie kształtuje życie kulturalne Lubartowa. 

            Szkoła pełni ważną rolę w środowisku lokalnym. Przez 20 lat była wiele razy wyróżniana, m.in.:

2007 r – nagroda Burmistrza Miasta Lubartowa w dziedzinie kultury dla Dyrektora szkoły 

              Marty Migal

2015 r. – nagroda Burmistrza Miasta Lubartowa w dziedzinie kultury dla Prezesa

               Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego – Małgorzaty Mazurek - Filip

2016 r. – nagroda Starosty Lubartowskiego w dziedzinie kultury dla Dyrektora szkoły

              Marty  Migal

2018 r. – dyplom uznania Marszałka Województwa Lubelskiego  za całokształt działalności  

               dla Społecznej Szkoły Muzycznej I i Ii st.

2019 r. – nagroda Burmistrza Miasta Lubartowa w dziedzinie kultury dla Społecznej Szkoły  

               Muzycznej I i II st.