Kontakt

Nasz adres:

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

s.muzyczna@wp.pl

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 11.00 - 18.00

wtorek, piątek  9.00 - 15.00

 

NIP 714-16-98-354

REGON 061508426

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 165083
  • Do końca roku: 64 dni
  • Do wakacji: 240 dni

Informacje ogólne

Siedziba: 21 -100 Lubartów

             ul. Lubelska 68

              tel. 81 854 38 38, 602 788 361

NIP 714-17-14-455     REGON 431031047

 

Nr rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Lubartowie

90 8707 0006 0012 3930 2000 0001

KRS 0000041377

 

13 marca 2012 r. stoarzyszenie uzyskał status OPP

 

Stowarzyszenie LTM posiada osobowość prawną i działa na mocy ustawy z dnia 8 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach  oraz statutu


LTM jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym  i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych

 

Celem stowarzyszenia jest:

- wspieranie realizacji programu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży,

- wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności kulturalnej.

 

LTM realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie zespołu szkół "Społeczna Szkoła mUzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie"

- wpółdziałanie i współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi, szkołami, placówkami kultury oraz innymi podmiotami,

- prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, imprez kulturalnych oraz innych dzialań dla dzieci i młodzieży.