Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

21-100 Lubartów ul. Lubelska 68

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

 

s.muzyczna@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 245649
  • Do końca roku: 337 dni
  • Do wakacji: 147 dni

Mała Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego - informacja

Szanowni Państwo,
 
Pracownia ds. Kultury Tradycyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie
rozpoczęła właśnie nabór dzieci chętnych do stworzenia Małej Orkiestry
Jarmarku Jagiellońskiego – festiwalu, który w przyszłym roku będzie
realizowany już po raz 15.
 
Orkiestrę poprowadzi Przemysław Łozowski – absolwent Akademii Muzycznej
w Łodzi. Założyciel dętej orkiestry klezmerskiej Chojzes Klezmorim,
działającej w latach 2001-2007 przy ACK Chatka Żaka w Lublinie. Od 2007
roku mieszka w Irlandii, gdzie aktywnie animuje życie
społeczno-kulturalne Polonii. Jest założycielem kilku szkół polonijnych,
prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz młodzieżą. Działając na
Zielonej Wyspie, powołał do istnienia takie formacje jak The SuperTonic
Orchestra, The Dulcis Polonia Choir, Kapelę do Wesela czy Polską
Orkiestrę działającą przy polskiej szkole „Wspólna Wyspa” w Droghedzie.
Prezes Fundacji Borówek 27, której celem jest min. promowanie kultury
tradycyjnej Lubelszczyzny.
 
Dzieci podczas kolejnych tygodni zajęć będą poznawać tradycyjną muzykę
kapel i orkiestr, które tworzyły autentyczny i niestylizowany folklor
Lubelszczyzny. W ten sposób najmłodsi stworzą grupę będącą
odpowiednikiem Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego, która od kilku lat
zgłębia repertuar naszego regionu i prezentuje go podczas festiwalu.
Podobną prezentacją zakończy się także praca najmłodszych uczestników
projektu.
 
dokładny opis projektu, prowadzącego oraz idei, która skłoniła nas do
stworzenia Małej Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego.
 
Będziemy wdzięczne za pomoc w rozpropagowaniu informacji o naszym
naborze wśród uczniów Państwa placówki (na stronach internetowych lub
poprzez inne kanały, którymi komunikują się Państwo ze swoimi uczniami i
ich rodzicami). W razie pytań ze strony Państwa lub osób
zainteresowanych, pozostajemy w kontakcie poprzez adres mailowy
biuro@jarmarkjagiellonski.pl oraz telefonicznie pod numerem: 81 533 08
18.
 
Z poważaniem
 
Karolina Waszczuk i Agata Turczyn
Pracownia ds. Kultury Tradycyjnej
Warsztaty Kultury w Lublinie