Kontakt

Nasz adres:

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

s.muzyczna@wp.pl

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 11.00 - 18.00

wtorek, piątek  9.00 - 15.00

 

NIP 714-16-98-354

REGON 061508426

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 222241
  • Do końca roku: 103 dni
  • Do wakacji: 278 dni

Koncert z okazji Imienin Miasta Lubartów zapowiedź

W imieniu Pani Prezes Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego Małgorzaty Mazurek -Filip, Pani Dyrektor szkoły  Marty Migal oraz Pana Burmistrza Krzysztofa Paśnika zapraszamy serdecznie na koncert z okazji Imienin Miasta Lubartów w najbliższą niedzielę 22 listopada o g. 16.00

https://www.youtube.com/watch?v=d4_hqE2S0gw

 

22 listopada to znacząca data w kalendarzu Miasta Lubartów. To właśnie tego dnia w 1744 r. staraniem ówczesnego właściciela Lewartowa, księcia Pawła Karola Sanguszk,i król August III odnowił prawa miejskie. To od tego dnia miastu zmieniono nazwę na Lubartów. Nazwa ta wg historyków pochodzić miała od imienia legendarnego założyciela rodu Sanguszków – litewskiego księcia Lubarta, syna wielkiego księcia litewskiego – Giedymina. Książę nadał również miastu  nowy herb. Stał się on dwudzielny: w górnej części litewska Pogoń, a w dolnej – Lewart Firlejów. Kolory niebieski i czerwony z tarczy herbowej stały się barwami miasta. Decyzje te pozostały w mocy w kolejnych stuleciach.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rządów ks. Pawła Karola Sanguszki, a potem jego syna Józefa Paulina, nastąpił znaczący rozwój miasta, co pozwoliło na jego obudowę po zniszczeniach wojennych XVII i 1 połowy XVIII wieku. Powiększono  obszar miasta, powstał nowy rynek i ulice. Ludność Lubartowa w końcu lat 80-tych XVIII wieku liczyła około 2500 osób, głównie rolników i rzemieślników. Wśród 40 prywatnych miast, Lubartów był w tym czasie najludniejszym miastem Lubelszczyzny. Zasługą ks. Pawła Karola Sanguszki stała się przebudowa dawnego pałacu Lubomirskich zniszczonego wojnami. Pracami kierował nadworny architekt Paweł Fontana.