Kontakt

Nasz adres:

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

s.muzyczna@wp.pl

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 11.00 - 18.00

wtorek, piątek  9.00 - 15.00

 

NIP 714-16-98-354

REGON 061508426

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 222253
  • Do końca roku: 103 dni
  • Do wakacji: 278 dni

Opłaty w roku szkolnym 2020/21

Opłaty  w roku szkolnym 2020/21:

Wpisowe 150 zł.  (tylko klasy I )

Czesne:

          klasy I – VI cykl dziecięcy  350 zł./ m-c

           klasy I – IV cykl młodzieżowy 350 zł. / m-c

             klasy I – VI - II stopnia  400 zł./ m-c

 

Czesne płatne jest  przez 11 miesięcy.

 

Jak co roku przewidziane są zniżki dla rodzeństwa tj. 50 zł. za rodzeństwo miesięcznie

oraz

zniżka za wpłatę  za cały rok czesnego

I stopień  150 zł ,

II stopień 200 zł., 

natomiast inne zniżki wymagają złożenia podania z uzasadnieniem do dyrektora szkoły.

 Termin wpłaty czesnego do 15-go każdego miesiąca z góry za miesiąc. w kasie szkoły lub na rachunek bankowy szkoły 89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 Prosimy o terminowe wpłaty.