Kontakt

Nasz adres:

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

s.muzyczna@wp.pl

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 11.00 - 18.00

wtorek, piątek  9.00 - 15.00

 

NIP 714-16-98-354

REGON 061508426

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

89 8707 0006 0030 6883 2000 0001

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 176871
 • Do końca roku: 348 dni
 • Do wakacji: 159 dni

Komunikat Dyrektora

KOMUNIKAT DYREKTORA z dn. 24.03.2020

Drodzy Uczniowie,  Szanowni Rodzice,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19 w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 zadania Społecznej Szkoły Muzycznej  I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie będą realizowane
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji np. MKiDN, CEA,
 • komunikacje poprzez pocztę elektroniczną,
 • media społecznościowe i komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu,
 • lekcje online,
 • programy telewizyjne i radiowe,
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły,
 • podręczniki , ćwiczenia, które uczeń już posiada,
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem,
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

Uczniowie mogą przesyłać droga elektroniczną odrobione prace domowe, w postaci skanów lub plików zdjęć i nagrań. Jeżeli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Nauczanie zdalne będzie uwzględniać możliwości techniczne i poziom zaawansowania informatycznego zarówno nauczycieli jak i uczniów (Ich rodziców).

 

W najbliższych dniach nauczyciele poinformują rodziców i uczniów o sposobach i trybie pracy zdalnej.

 

Ewentualne pytania proszę kierować bezpośrednio do nauczycieli lub do dyrekcji szkoły na adres e-mail s.muzyczna @wp.pl