Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie

21-100 Lubartów ul. Lubelska 68

tel. 81 854 38 38, 516 096 991

 

s.muzyczna@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 245642
  • Do końca roku: 337 dni
  • Do wakacji: 147 dni

Koncert z okazji Imienin Miasta Lubartów zapowiedź

W imieniu Pani Prezes Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego Małgorzaty Mazurek -Filip, Pani Dyrektor szkoły  Marty Migal oraz Pana Burmistrza Krzysztofa Paśnika zapraszamy serdecznie na koncert z okazji Imienin Miasta Lubartów w najbliższą niedzielę 22 listopada o g. 16.00

https://www.youtube.com/watch?v=d4_hqE2S0gw

 

22 listopada to znacząca data w kalendarzu Miasta Lubartów. To właśnie tego dnia w 1744 r. staraniem ówczesnego właściciela Lewartowa, księcia Pawła Karola Sanguszk,i król August III odnowił prawa miejskie. To od tego dnia miastu zmieniono nazwę na Lubartów. Nazwa ta wg historyków pochodzić miała od imienia legendarnego założyciela rodu Sanguszków – litewskiego księcia Lubarta, syna wielkiego księcia litewskiego – Giedymina. Książę nadał również miastu  nowy herb. Stał się on dwudzielny: w górnej części litewska Pogoń, a w dolnej – Lewart Firlejów. Kolory niebieski i czerwony z tarczy herbowej stały się barwami miasta. Decyzje te pozostały w mocy w kolejnych stuleciach.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rządów ks. Pawła Karola Sanguszki, a potem jego syna Józefa Paulina, nastąpił znaczący rozwój miasta, co pozwoliło na jego obudowę po zniszczeniach wojennych XVII i 1 połowy XVIII wieku. Powiększono  obszar miasta, powstał nowy rynek i ulice. Ludność Lubartowa w końcu lat 80-tych XVIII wieku liczyła około 2500 osób, głównie rolników i rzemieślników. Wśród 40 prywatnych miast, Lubartów był w tym czasie najludniejszym miastem Lubelszczyzny. Zasługą ks. Pawła Karola Sanguszki stała się przebudowa dawnego pałacu Lubomirskich zniszczonego wojnami. Pracami kierował nadworny architekt Paweł Fontana.